Geluksbudget
Home Geluksgericht werken Testimonials Documentatie Leden Veelgestelde vragen Actueel Contact

Geluksroute WBO Wonen Oldenzaal


Geluksroute & woningbouw
Sinds oktober 2009 is WBO begonnen met de uitvoering van het pilot- / proefproject: “Het Geluksbudget. In 2011 is de naam van ‘het Geluksbudget’ verandert in ‘de Geluksroute’.

Leefbaarheid in de wijken is één van de speerpunten van WBO Wonen. Het streven is om mensen zo prettig mogelijk te laten wonen. Het gevoel van welbevinden speelt een zeer belangrijke rol.
Er bestaan talloze instrumenten voor verschillende doelgroepen om het welbevinden en het ‘mee doen’ in de samenleving te stimuleren. Helaas zijn er ook nog groepen die door de bestaande regelingen niet bereikt worden, omdat de drempel voor hen simpelweg te groot is. Hierbij moet men denken aan mensen die zich langdurig in een sociaal isolement bevinden. Zij ervaren vaak stress door onderbelasting. De langdurige aanwezige stresshormonen kunnen leiden tot fysiek en mentale gezondheidsklachten (psychosomatische pijn, depressies, overgewicht, etc.). De reguliere gezondheidszorg kan vaak nog maar weinig voor hen betekenen. Toch valt er wel iets te doen aan het welbevinden van deze mensen. Dit kan men zoeken in het creëren van gunstige omgevingsfactoren, zoals voldoende afwisseling, sociale relaties en zinvolle tijdbesteding.

Geluksroute biedt de mogelijkheid om deze mensen een eerste stap te laten maken naar een actiever leven. Door een klein bedrag beschikbaar te stellen voor een activiteit die door de persoon zelf is gekozen (bijv. opbouwen van sociale contacten, het doen van vrijwilligerswerk of het aansluiten bij een club of vereniging) kan dit een eerste stap zijn om uit een sociaal isolement te komen. Lees hier meer (pdf, nieuw venster).

Een paar voorbeelden uit het Geluksbudget Oldenzaal
Een vrouw van 50 is afgekeurd voor het arbeidsproces en maakt veel gebruikt van hulpverlenende organisaties. Tevens gebruik ze veel medicijnen voor zowel lichamelijke als psychische klachten. Door een turbulent verleden en stemmingswisselingen kwam ze vrij weinig buiten de deur. Door het geluksbudget is mevrouw vrijwilligerswerk gaan doen met ouderen en doet ze hier ook mee aan de activiteiten.

Een man 70+ heeft de zorg voor zijn zieke vrouw. De heer en mevrouw proberen, zolang het mogelijk is, zelfstandig te blijven wonen. Door de intensieve zorg en de kosten die dit met zich meebrengt, komt meneer nauwelijks meer toe aan zijn hobby: ‘biljarten in het buurtcafeetje met buurtgenoten’. Door het Geluksbudget komt er iemand bij de heer en mevrouw thuis om ‘op te passen’ en kan meneer voor een paaruurtjes in de week biljarten met wat buurtgenoten onder het genot van een hapje en een drankje.

Gemeente
Sinds 2009 is de corporatie WBO Wonen gestart met het project ‘Geluksroute’. Over het algemeen wordt Geluksroute gedragen door de Gemeente. Vanwege de vele projecten die de gemeente Oldenzaal doet en gezien de raakvlakken met leefbaarheid, is er besloten om dit project (als Pilot) te omarmen binnen de coöperatie WBO Wonen, afdeling Leefbaarheid.