Geluksbudget
Home Geluksgericht werken Testimonials Documentatie Leden Veelgestelde vragen Actueel Contact

Voor wie is het?


Geluksgericht werken is voor iedereen. Aan iedereen kan men de vraag stellen: waar wordt u gelukkig van? Veel mensen zullen een antwoord op die vraag hebben en zullen ook in staat zijn om zelf daarnaar te handelen. Er zijn echter mensen die bewezen hebben dat zij er niet zelf naar kunnen handelen. Dat zijn mensen die langdurig in een benarde positie zitten en op één of andere manier daar niet op eigen kracht uit komen. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • chronisch zieken en gehandicapten
  • ex-psychiatrisch patiënten
  • dak- en thuislozen
  • mensen die langdurig in de bijstand zitten
  • ex-verslaafden
  • eenzame ouderen
  • bewoners van 'prachtwijken'

Ondanks de vele mogelijkheden in Nederland om het eigen welbevinden te verhogen, slagen deze mensen er niet in zichzelf daartoe te zetten. Deze mensen zouden heel goed op weg geholpen kunnen worden met een geluksgerichte methode als een Geluksroute. Iedereen, ook de bovenstaande, vaak als zielig gemarkeerde mensen, heeft een ambitie in het leven. De Geluksroute investeert in het naar boven halen van die ambitie en bouwt daar op voort.