Geluksbudget
Home Geluksgericht werken Testimonials Documentatie Leden Veelgestelde vragen Actueel Contact

Geluksroute Almelo


In 2005 in Almelo is het begonnen met het project PGB Welzijn, vanaf 2010 vernoemd tot Geluksbudget en nu naar Geluksroute. Met succes. Nu richt men zich niet alleen op chronisch zieken en gehandicapten in een sociaal isolement, maar ook op (ex) psychiatrisch patiënten, bewoners van prachtwijken, inburgeraars, mantelzorgers en mensen die langdurig in de bijstand zitten.

Aanmelden
Mensen kunnen zichzelf per definitie niet aamelden. Kandidaten worden gevonden via tal van organisaties, de zogenaamde intermediairs. Zij zoeken actief naar inwoners die mogelijk in een sociaal isolement verkeren, en melden hen aan, uiteraard met toestemming van de persoon in kwestie zelf.

Samenwerken
Nazorgverpleegkundigen van het ziekenhuis zorgen bijvoorbeeld voor een belangrijke stroom van kandidaten. Ook de thuiszorg, welzijnswerk, ouderwerk, het zorg- en bijstandsloket en andere maatschappelijke organisaties fungeren als intermediair. Na aanmelding vindt er een huisbezoek plaats door een geluksconsulent van een partnerorganisatie (MEE Twente of Scoop Ouderenwerk). Tijdens het huisbezoek wordt de situatie in kaart gebracht en wordt –soms door middel van meerdere gesprekken– achterhaald hoe de deelnemer zijn of haar leven wil leiden, waar die van droomt en welke activiteiten daarbij horen.