Geluksbudget
Home Geluksgericht werken Testimonials Documentatie Leden Veelgestelde vragen Actueel Contact

De Geluksroute en geluksgericht werken


Niemand kent ze, niemand weet waar ze zijn of hoe ze bereikt kunnen worden: sociaal geïsoleerde mensen, ook wel mensen die achter de geraniums zitten.

Recentelijk is er een nieuwe methode ontwikkeld die mensen in een sociaal isolement weet op te sporen en ze over de eerste en moeilijkste drempel weet te trekken. Een methode die deze mensen weer iets geeft om van te dromen, om simpelweg achter de geraniums weg te komen.

Lees verder over geluksgericht werken

Actueel


De Geluksroute: welbevinden voor kwetsbare mensen

oktober 2016, Laura


Zorg aan kwetsbare groepen is tot nu toe meestal probleemgericht. Een goed alternatief is het om deze mensen aan te spreken op wat zij zelf ervaren als welbevinden, passie en intrinsieke motivatie.
Lees het hele artikel