Geluksbudget
Home Geluksgericht werken Testimonials Documentatie Leden Veelgestelde vragen Actueel Contact

Glücksbudget Münster


De Geluksroute in Münster (Dld) wordt geleverd door Sarah Kedzia. Zij werkt als psycholoog-onderzoeker voor het onderzoeksbureau Institüt für Rehabilitationsforschung Norderney van de pensioenverzekeraar (de Deutsche Rentenversicherung Westfalen) in Münster. Met ondersteuning van de Franz Bröcker Stiftung, de Rentenversicherung en het onderzoeksinstituut heeft zij als vrijwilliger een aparte stichting (Verein) opgericht. Klik hier (pdf, nieuw venster) voor een artikel in het interne magazine van de Rentenversicherung over het Glücksbudget.

De Verein Glücksbudget zoekt mensen in een sociaal isolement via intermediaire organisaties. Na aanmelding kunnen deze mensen een intakegesprek verwachten. Daar wordt hun situatie besproken aan de hand van de 14 levensgebieden van de ICF (International Classification of human Function). Als die eenmaal in kaart gebracht is, wordt de situatie letterlijk opzij gelegd en komt de vraag: hoe wilt u uw leven leiden?

Het antwoord op die vraag vormt de basis voor het vervolg. Kandidaten kiezen zelf richting en eventueel samen met de consulent bijbehorende activiteiten. Mocht geld een probleem zijn, dan is het mogelijk om een aanvraag tot max. € 500.- voor de activiteiten te doen bij de Verrein. Bij de beoordeling van zo'n aanvraag wordt gelet op de beschrijving van de situatie, specifiek het sociale isolement, de passie van de kandidaat en de match met de gekozen activiteiten en de verwachte duurzaamheid.

Na het starten van de activiteit(en), wordt tot minimaal 2x contact onderhouden met de deelnemer ter evaluatie. De centrale vraag is of de gekozen richting inderdaad voldoet.

De Franz Bröcker-Stiftung heeft voor 1 jaar geld beschikbaar gesteld aan de Verein Glücksbudget. De Rentenversicherung heeft opslagruimte voor dossiers beschikbaar gesteld en ondersteund via haar brede netwerk in de zorg, welzijns en gemeentelijke organisaties.