Geluksbudget
Home Geluksgericht werken Testimonials Documentatie Leden Veelgestelde vragen Actueel Contact

Testimonials


De gemeente Almelo heeft lef getoond

Nico Moorman


Met het project PGB Welzijn heeft de gemeente Almelo een prima instrument ontwikkeld om mensen in moeilijke omstandigheden te bereiken en iets te bieden, namelijk erkenning, ondersteuning en vooruitzicht. Daarom zijn we als zorgkantoor en zorgverzekeraar geïnteresseerd en denken we mee in de stuurgroep.

Samen met lokale overheden willen we proberen problemen op het grensvlak tussen zorg en welzijn op te lossen en mensen perspectief te bieden.Daarvoor moeten we soms grenzen tussen verschillende regelingen overbruggen. Daar willen we graag aan bijdragen, in het besef dat mensen die zich prettig voelen en actief in de samenleving kunnen meedoen uiteindelijk minder zorg nodig hebben.

De gemeente Almelo heeft lef getoond om het uit te proberen. Daar kunnen we allemaal een voorbeeld aan nemen. En het levert informatie op over wensen en behoeften van zorgconsumenten.

Nico Moorman - Menzis Zorgkantoor Twente

Overige Testimonials

Ik durf weer Zonder Geluksroute had ik veel gemist Een besmettelijk project Ik ben nu alle dagen weg Spannend jeugdboek dankzij het Geluksbudget Participatie en integratie is een zeer belangrijk speerpunt van MEE Eindelijk iets helemaal voor mezelf Met mijn brommer kom ik nu overal Petje af dat dit bestaat. Geluksbudget, haha, wat een leuk woord! Heeft niet ieder mens het recht zoveel mogelijk gelukkig te zijn? Vissen maakt mijn hoofd leeg Ik kan af en toe weer eens juichen