Geluksbudget
Home Geluksgericht werken Testimonials Documentatie Leden Veelgestelde vragen Actueel Contact

Geluksroute Hengelo door als vast onderdeel van de Wmo


In Hengelo hebben gemeenteraad, college van B&W en de Wmo-clientenraad ingestemd met het voorstel om de Geluksroute vast onderdeel te laten zijn van de Wmo. Daarmee is de voortzetting van het project verzekerd voor de komende jaren. Alle geluksconsulenten van MEE, SWO-h en Arbe-dienstverlening (GGz) waren blij met het nieuws van projectleider Lizzy Meijerink (coördinator zorgloket).

Om het zogenaamde 'geluksgerichte werken' verder te versterken en uit te breiden, investeert Hengelo in een basistraining Geluksroute. Die is bedoeld voor nieuwe consulenten van Arbe-dienstverlening (GGz) en Interakt Contour. Alle ervaren geluksconsulenten krijgen de jaarlijke 'Opfristraining'. De trainingen worden in juni gegeven bij de Geluksacademie van Arcon in Borne. Daarnaast zullen de eigen Wmo-consulenten ook te maken krijgen met geluksgericht werken, in het kader van de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl.

Meijerink: "door het geluksgerichte werken zijn consulenten niet meer eenzijdig bezig met het afhandelen van klachten. Ze geven mensen met klachten een klein duwtje de goede kant op. Welke kant dat is, bepaald men zelf. Want wij kunnen niet bepalen waar mensen gelukkig van worden, wat hun passie is, dat doen ze zelf. Bij geluksgericht werken mag niet gestuurd worden, autonomie en eigen kracht staan hoog in het vaandel. Dat past goed bij de Hengelose invulling van de Kanteling. Vandaar dat wij sterk inzetten op deze cultuuromslag. De consulenten van MEE, SWO-h, Arbe en Interakt zijn vanuit hun basis goed bekend met dergelijke principes. Geluksgericht werken kunnen zij dan ook vrij makkelijk toepassen in hun werk".Overige berichten

› De Geluksroute: welbevinden voor kwetsbare mensen › Geluksroute Zeist in het AD › TcTubantia 17 nov '12: De route naar geluk › SCP Rapport: Sturen op Geluk - hoofdstuk 6 over Geluksroute › Perspectief voor zwaarbelaste mantelzorgers met Geluksroute en NLP › Brainstormsessies van start › Grondlegger Geluksbudget, Gerard Nordkamp neemt na 35 jaar afscheid › Masterclass Overijssel brengt geluk - 16 december 2009 › Veerkracht