Geluksbudget
Home Geluksgericht werken Testimonials Documentatie Leden Veelgestelde vragen Actueel Contact

Perspectief voor zwaarbelaste mantelzorgers met Geluksroute en NLP


Kunnen twee ondersteuningsmethoden, geluksroute en cursus NLP, ook bij mantelzorgers overbelasting en sociaal isolement verhelpen of voorkomen? Dankzij een subsidie van de provincie Overijssel konden beide methoden tussen september 2009 en april 2012 met succes worden uitgeprobeerd in de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Hof van Twente en Tubbergen.

Isolement en twinkelen
In de geluksroute gaat het om een geluksgerichte benadering van mensen in benarde situaties. In plaats van alleen naar hun probleem te kijken, wordt ook en vooral gevraagd welke activiteiten hen gelukkig maken. Deze aanpak is oorspronkelijk in Almelo ontwikkeld voor chronisch zieken in een sociaal isolement en is uitgebreid naar (dreigend) overbelaste mantelzorgers. Consulenten van de steunpunten mantelzorg gaan met de mantelzorgers in gesprek over wat zij met hun leven willen en van welke activiteiten hun ogen weer gaan twinkelen. Indien nodig, is een eenmalig activiteitenbudget van maximaal € 300.- beschikbaar. Deze bijdrage wordt een geluksbudget genoemd. In Tubbergen heet het waarderingsbudget.

Perspectief bieden
In de projectperiode is met 83 overbelaste mantelzorgers een geluksroute gestart, waarvan er 70 een geluksbudget hebben ontvangen. De geluksgerichte gesprekken leveren soms al voldoende op waardoor het budget als zetje niet meer nodig is. Het leven verbetert en daar is het uiteindelijk om te doen. De geluksroute is een pad naar een nieuw evenwicht in het zorgen voor zichzelf en zorgen voor de ander. Ontspanning en ruimte voor eigen ontwikkeling blijken wezenlijke behoeften van de mantelzorgers te zijn, waarvoor ze het geluksbudget inzetten. De Geluksroute heeft zich in dit project bewezen als een vorm van vraaggestuurde mantelzorgondersteuning die perspectief biedt.

Cursus NLP
De cursus NLP is een communicatie- en bewustwordingscursus. De letters NLP staan voor Neuro Linguïstisch Programmeren. NLP trainer Adriana Adriaanse heeft speciaal voor (dreigend) overbelaste mantelzorgers een cursus van 5-6 bijeenkomsten ontwikkeld.
Deze cursus ondersteunt mantelzorgers in de bewustwording van hun eigen situatie en hun eigen behoeften. Vervolgens krijgen de cursisten ook handreikingen om hierover te communiceren en hun eigen grenzen aan te geven.
Vanwege de enorme belangstelling is deze cursus vaker georganiseerd dan aanvankelijk gepland, maar helaas moesten toch nog ruim twintig belangstellenden worden teleurgesteld. De deelnemers gaven na afloop een hoge waardering aan deze cursus.

Koffer met ondersteuningsaanbod
De uitgeprobeerde nieuwe werkwijzen verdienen absoluut een plek in de ‘koffer met ondersteuningsaanbod’ voor mantelzorgers. Dit nieuwe aanbod wordt bij voorkeur zo organisch mogelijk ingepast in het reguliere werk van de mantelzorgondersteuners en moet niet tot veel extra werk leiden. Het blijft raadzaam om de geluksroute alleen in te zetten bij (dreigend) overbelaste mantelzorgers, voor anderen is het een te zwaar ondersteuningsinstrument. Kortom, het werkt maar moet niet apart georganiseerd worden van ander aanbod. In genoemde gemeenten gaan de consulenten van de steunpunten in ieder geval verder met de geluksroute/het waarderingsbudget. Alleen in gemeente Hof van Twente is nog niet duidelijk of de geluksroute een vervolg krijgt.
Ook de NLP cursus heeft zijn waarde bewezen en helpt mantelzorgers om vastlopen te voorkomen. Een praktische algemene tip is om cursussen voor mantelzorgers niet alleen overdag maar zeker ook in de avonduren aan te bieden. Stichting Informele Zorg Twente en de projectgemeenten zoeken middelen om de NLP cursus te kunnen blijven aanbieden.

Meer info
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Leny Claessens: tel. 0546 541752 of h.claessens@almelo.nl
 Overige berichten

› De Geluksroute: welbevinden voor kwetsbare mensen › TcTubantia 17 nov '12: De route naar geluk › SCP Rapport: Sturen op Geluk - hoofdstuk 6 over Geluksroute › Brainstormsessies van start › Masterclass Overijssel brengt geluk - 16 december 2009 › Veerkracht