Geluksbudget
Home Geluksgericht werken Testimonials Documentatie Leden Veelgestelde vragen Actueel Contact

Workshops - Aan de slag


Hoe kunt u zelf aan de slag met het geluksbudget?

In twee sessies kunt u kiezen uit praktijkgerichte workshops over geluksgericht werken.

 1. Geluksgericht werken en de Wmo
  VOL

  De Wmo lijkt, als participatiewet, bij uitstek een beleidsomgeving waar het geluksgericht werken thuishoort. Maar voor welke uitdagingen komt u te staan als u het Geluksgericht werken binnen het Wmo-beleid wilt integreren? Peter van Dalen (zelfstandig adviseur, projectleider PGB Welzijn gemeente Deventer) en Lizzy Meijerink (projectleider Geluksbudget, Gemeente Hengelo) bekijken met u welke de mogelijkheden de Wmo biedt om het geluksgericht werken binnen die wet toe te passen. Welke groepen mensen kunt u er mee helpen? Hoe verhoudt het PGB-welzijn of het Geluksbudget zich tot de AWBZ-pakketmaatregelen? En tot het huidige welzijnsbeleid? Hoe hebben de gemeente Deventer en Hengelo dit aangepakt?
  U kunt zich niet meer aanmelden voor workshop 1.
   
 2. Starten met geluksgericht werken
  In deze workshop gaat Aad Francissen (SVWO / Arcon) in op de mogelijkheden om te starten met een gelukspilot. De afgelopen twee jaar heeft hij in verschillende organisaties enthousiasme bij bestuurders aangewakkerd, beginnende projecten ondersteund en trainingen aan consulenten verzorgd. Vragen die aan de orde komen: welke antwoorden kunnen criticasters verwachten? Met welke partijen kan men het beste samenwerken en op welke doelgroepen is deze manier van werken van toepassing? Welke zaken zijn ondanks de pilots nog niet uitgekristalliseerd? Wat zijn de kosten van zo'n traject en wat zijn de mogelijke baten?
   
 3. Geluksgericht werken en de Wwb
  In Almelo past men de geluksgerichte aanpak sinds kort ook toe op het zogenaamde granieten bestand binnen de Wet Werk en Bijstand (Wwb). Het PGB Welzijn is uitgebreid met een pilot gericht op 50 mensen in de bijstand, die voornamelijk vanwege ziekte of handicap niet verder komen. Er zijn maar weinig mensen die echt de ambitie hebben om ‘bijstandtrekker’ te zijn. Daarom daagt de gemeente Almelo hen uit om hun echte ambitie te formuleren en er actie op te ondernemen. Projectleider Gerard Nordkamp is ook trekker van dit project en licht, samen met Margo Abba (sociale zaken, gemeente Almelo) de ins en outs toe. Wat is er gelijk en wat is er anders ten opzichte van de groep sociaal geïsoleerde chronisch zieken en gehandicapten? Waar wordt het PGB aan besteed en vertaalt het zich naar werk? Wat zijn de resultaten tot dusver?
   
 4. Geluksgericht werken in de zorg
  Dr. Anneke van der Plaats (sociaal geriater) geeft, samen met Nico Moorman (Menzis Zorgkantoor), concreet aan wat geluksgericht werken in de zorg inhoudt en wat het effect ervan is. Van der Plaats weet als geen ander hoe belangrijk deze welzijnszorg kan zijn, met name bij mensen die een chronische ziekte hebben. Dit geldt zowel voor extra-muraal als voor intra-muraal. Nico Moorman kijkt vanuit het zorgkantoor niet alleen naar de kwaliteit van leven, maar ook naar de mogelijke besparingen die geluksgericht werken met zich mee kan brengen. De grote vraag is hoe bestuurders en professionals in de zorg verleid kunnen worden om vanuit geluk te gaan werken en wat de rek in het woud van regels is.
   
 5. Geluksgericht werken en de GGz
  Meedoen aan de maatschappij is voor veel mensen een gewoonte. Voor mensen met een psychische stoornis is dat anders, moeilijker. Het PGB Welzijn GGz richt zich op psychiatrische patiënten die in de maatschappij na behandeling op zichzelf zijn aangewezen voor wat betreft sociale activiteiten. Projectleider Leny Claessens (Gemeente Almelo) licht toe: ‘het geeft deze vaak onzichtbare en vergeten groep inwoners dat duwtje in de rug, terwijl het tegelijkertijd een beroep doet op de autonomie en zelfredzaamheid. De resultaten zijn verrassend positief en gemeente en GGZ instellingen leren elkaar steeds beter kennen’. Leny Claessens geeft de workshop samen met Diana Kruithof (Twenteborg Ziekenhuis, consulente GGz).