Geluksbudget
Home Geluksgericht werken Testimonials Documentatie Leden Veelgestelde vragen Actueel Contact

Geluksroutes


Eind 2007. Wat een softe toestand, dacht ik. Chronisch zieken en gehandicapten wat geld geven in de hoop dat ze er wat gelukkiger van worden. Jaja. De gemeente Almelo vroeg ons om te helpen bij het verder verspreiden van het PGB Welzijn. Ondanks mijn bedenkingen dook ik erin en merkte algauw dat ik te snel had geoordeeld. Hier zat meer in, veel meer…

Dat was toen. Nu heet het PGB Welzijn een Geluksbudget of Geluksroute, hebben we er in Overijssel tien van en komen er nog eens tien bij, plus één in Münster, Duitsland. We hebben 70 consulenten getraind in geluksgericht werken en bij elkaar zijn er wel meer dan 500 mensen met een Geluksbudget of Geluksroute geholpen. We worden gevraagd door de Raad voor Volksgezondheid en Zorg om input te leveren voor hun adviezen en we zijn uitgenodigd bij het ministerie van VWS, directie langdurige zorg, om te praten over sturen op geluk.

De Geluksroute is een methode waarmee mensen geholpen kunnen worden om zichzelf gelukkiger te maken. De kern van een Geluksroute is de geluksgerichte benadering van mensen die -om wat voor een reden dan ook- vastgelopen zijn in hun leven. Beginnen met de vraag 'hoe wilt u uw leven leiden' in plaats van beginnen met 'wij gaan u volproppen met zorg en welzijn'. De kosten van een Geluksroute zijn verrassend laag, temeer omdat zelfredzaamheid en eigen kracht van nature sterk verweven zit in de benadering van deelnemers, naast de inzet op de beleving van plezier en geluk.

Dat werkt goed, zoveel is duidelijk. Uit een kleine pilotstudie blijkt dat deelnemers van Geluksroutes niet alleen veel gelukkiger zijn, tot zelfs twee jaar na dato, maar ook veel minder zorg consumeren. Het is de boerenwijsheid in actie: als je lekker in je vel zit, zul je minder vaak naar de arts gaan. Met de geluksgerichte aanpak weten we hoe we mensen kunnen helpen op eigen kracht gelukkiger te worden.  

Maar, echt gemeten is er nog niet. Hoe goed werken geluksroutes precies en hoeveel levert die benaderingswijze nou werkelijk op, in termen van besparingen op ‘reguliere’ zorg- en welzijnsproducten, dat is tot nu toe nattevingerwerk.

Nu gaat een grote wens van ons in vervulling: we kunnen een flink onderzoek opzetten. In opdracht van fonds ZonMw en samen met de Universiteit Twente gaat Arcon de komende vier jaar op grote schaal het effect van Geluksroutes bestuderen. 250 mensen worden negen maanden gevolgd en via het zogenaamde wachtkamermodel wordt de één Geluksroutedeelnemer en krijgt de ander onbeperkte toegang tot ‘care as usual’.

In het kort willen we met dit promotieonderzoek het effect van het deelnemen aan een Geluksroute beschrijven en inzichtelijk maken. Welk effect heeft het op het welbevinden van de deelnemers, op de aard en hoeveelheid van hun zorgconsumptie en op hun mate van deelname aan de maatschappij.

Het onderzoek ‘Effectstudie Geluksroutes’ krijgt vorm onder de noemer van de Geluksacademie, zie www.arcon.nl/geluksacademieOverige berichten

› De Geluksroute: welbevinden voor kwetsbare mensen › Geluksroute Zeist in het AD › TcTubantia 17 nov '12: De route naar geluk › SCP Rapport: Sturen op Geluk - hoofdstuk 6 over Geluksroute › Perspectief voor zwaarbelaste mantelzorgers met Geluksroute en NLP › Geluksroute Hengelo door als vast onderdeel van de Wmo › Brainstormsessies van start › Grondlegger Geluksbudget, Gerard Nordkamp neemt na 35 jaar afscheid › Masterclass Overijssel brengt geluk - 16 december 2009 › Veerkracht